viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Beskrifning öfwer Wärmeland, afdeld i sex tidehwarf, twänne under hedendomen, och lika många under påfwedömet och lutherska tiden; jämte en kort inledning, om landets läge, namn, wattudrag, bergsträkningar, skogar, med mera.
I-III. Göteborg, I. Smitt, 1773-79. 8:o. (14),40 + (2),41-160 s. & 2 utvikbara tryckta tabeller + 161-371,(1) + 373-900,(16) s. Med träsnitt på s. 127-28 och 143. Lätt nött ljusbrunt stänkdekorerat hfrbd i gammal stil med guldlinjerad rygg och ljusbrun titeletikett (Håkan Wahlström, Sthlm). Röda snitt. Titelbladet med bortklippt nedermarginal och fint utförd lagning. Ett fåtal fläckar, t.ex. en liten fläck i övre hörnet på s. 124. De sista sidorna med fuktfläckar i övre marginalen. Med Hjalmar Sjögrens exlibris. Fint ex. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 557a. Setterwall Svensk historisk bibliografi 6148. Ranius Litteratur om Karlskoga bergslag 8. Eklund Litteratur om Värmlandsfinnarna 116. Rahmström Bidrag till en bibliografi om vallonerna 151. Allt som utkom, eller, som Warmholtz uttrycker det: "Arbetet är icke bragt til slut, utan återstår ännu andra bandet; ovisst är huruvida det kommer at se dagsljuset, hvarom författaren sjelf misströstar". Erik Fernow (1735-91) var bland annat brukspredikant vid Karlsdals bruk och senare bosatt i Kristinehamn. Studieresorna som föregick hans Värmlandsbeskrivning understöddes av Daniel Tilas och de första två avdelningarna kunde tryckas 1773 tack vare grosshandlaren C. Arfwidsson i Göteborg. Arfwidsson krävde dock hela upplagan som säkerhet för ett lån, varför de första avdelningarna kunde distribueras först 1777. "Beskrifning öfwer Wärmeland" tillhör 1700-talets mera framstående landskapsbeskrivningar och har fått stor spridning. När N. G. Djurklou summerade sin resa i Värmland i "Vitterhetsakademiens årsbok" 1866 kunde han berätta att Fernows arbete var landskapets mest lästa bok efter psalmboken och bibeln. Hjalmar Sjögren (1856-1922) var professor i geologi och mineralogi vid Uppsala universitet och sedan intendent på Riksmuseum. Han var bosatt på Nynäs gård vid Nynäshamn i Södermanland. Exlibriset ritades av arkitekten Agi Lindegren och Sjögrens fina matematiska och naturvetenskapliga bibliotek donerades till Ingenjörsvetenskapsakademien 1928. En del av hans övriga böcker kom vid samma tid ut på marknaden. Sjögren var själv född i Färnebo i Värmland.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2017-07-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/13126947/1773-fernow-erik-beskrifning-ofwer-warmeland-afdeld-i-sex

Browse more rare books from the year 1773


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.