viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Kongl: Mayst:ts placat och påbudh om gamble monumenter och antiquiteter.
(Stockholm), Georg Hantsch, 1666. 4:o. (8) s. Lätta småfläckar och med äldre blaäckpaginering i övre hörn. Tagen ur band. Libris-Id:3304570. Sveriges och världens första nationella lag om fornminnesvård! Den utarbetades först i form av ett betänkande av den blivande riksantikvarien Johan Hadorph, "... ett storslaget manifest för svensk fornvård" (Sten Lindroth), vilket sedan låg till grund för denna förordningen, som med Magnus Gabriel De la Gardie som pådrivande kraft utfärdades av förmyndarregeringen i november 1666.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-12-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1278751/1666-fornminnesvard-kongl-maystts-placat-och-pabudh-om

Browse more rare books from the year 1666


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.