The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

maj:ts nådige förordning, angående skrif- och tryck-friheten; gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 2.
december 1766. (Stockholm), Kongl. tryckeriet, (1766). 4:o. (8) s. Lätta fläckar. Tagen ur band. Världens första tryckfrihetsförordning! Med denna nya radikala tryckfrihetsförordning upphörde förhandscensuren och Sverige blev härigenom det första landet i världen där friheten att uttrycka sig i tal och skrift blev en lagskyddad rättighet. Förordningen innehöll även den s.k. offentlighetsprincipen, vilken gav medborgarna laglig rätt att granska regeringens, riksdagens och myndigheternas handlingar. Allmänhetens inflytande över politiken skulle stärkas och tryckfrihetsförordningen var ett viktigt steg mot ett demokratiska samhället. Den blev dock kortlivad, redan på våren 1774 ersattes den av Gustav III:s nya tryckfrihetsförordning.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-11-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1273051/1766-tryckfrihetsforordningen-1766-kongl-majts-nadige-forordning-angaende-skrif-och

Browse more rare books from the year 1766


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.