The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Samlade dikter. 1-2. [Sammanbunden med:] Erik Gustaf Geijer (red.): Litteratur-bladet [...] N:o 2. Februari Månad. 1838.
Upsala, Leffler & Sebell, 1837-8. 8vo. viii + 334; + [ii] + 388 pp. [Och:] Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, [1838]. (=Vol. 1, s. 17-32.) Samtida danskt halvfranskt band, guldornerad rygg med fyra upphöjda bind. Bandet nött, ngt skört och med kapitälskador, svaga falsar, de första och sista bladen ngt lagerfläckade. Främre spegeln med dikutgåvans främre omslag uppfodrat, med Atterboms egenhändiga dedikation a tergo: "Till Chr. Molbech med oförändrad ungdomsvänskap från Diktaren". Ett mycket fint associationsexemplar av första samlingen av Atterboms dikter, sammanbunden med Geijers berömda recension i Litteratur-bladet. Den danske historikern och språkmannen Christian Molbech (1783-1857) hade lärt känna Atterbom under sin resa i Sverige 1812. De möttes åter när Atterbom besökte Köpenhamn 1825, vid vilket tillfälle Molbech hälsade honom med en fin dikt. De utväxlade även en mängd brev mellan Uppsala och Köpenhamn genom åren. 1843 tillägnade Atterbom sin vän andra delen av sin svenska litteraturhistoria, Svenska Siare och Skalder: "Till den äldste af mina danska vänner Christian Molbech egnas dessa blad med djup tacksamhet".Föreliggande exemplar av Atterboms samlade dikter kan följas i Atterboms och Molbechs brevväxling. Den 3 maj 1838 tackar Molbech för den första delen, medan den andra ännu inte anlänt. Okunnig om hur förkrossad Atterbom var över Geijers recension i Litteratur-bladet råkade Molbech till och med skriva att han delvis höll med om den! Han planerade även att själv skriva en artikel om Atterboms poesi. Atterbom i sin tur berättade om hur han upplevde Geijers artikel i ett långt fint brev i oktober, varefter Molbech försiktigtvis undviker ämnet i fortsättningen. Han upprepar dock att han gärna vill skriva en egen artikel, om han hinner. (Det gjorde han uppenbarligen aldrig.) I mars 1839 kan han äntligen tacka Atterbom för andra delen av dikterna, som Atterbom skickat med en vän nästan ett år tidigare.Geijers artikel, som är medbunden här, har Molbech naturligtvis inte fått av Atterbom, utan av Henrik Reuterdahl (brev daterat April 15, 1838). Det finns olika tolkningar av denna ryktbara recension, en av de händelser 1838 som signalerade Geijers "avfall" från konservatism till liberalism. En del har betraktat den som taktlös och örättvis, andra menar att den på ett rättvisande sätt pekar ut både starka och svaga sidor i Atterboms romantiska poesi. John Landquist uppger att Geijer efter att ha läst första delen avsåg att skriva en berömmande recension, men ändrade sig efter att ha tagit del av Atterboms skrytsamma och pretentiösa efterord i andra delen. Efter den inledande fnurran lyckades Atterbok och Geijer trots allt förbli vänner.
      [Bookseller: Lorenz B. Hatt]
Last Found On: 2016-11-17           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1263035/1837-atterbom-per-daniel-amadeus-samlade-dikter-1-2-sammanbunden-med

Browse more rare books from the year 1837


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.