The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Predicatien over verscheide Texten der H. Schriftuur. Uit het Fransch in 't Nederduitsch vertaalt door Abraham Godart. WAARBIJ: Vier uytgeleesene Predicatien over verscheydene Texten der H. Schriftuur, Wegens den staat van Godts Kerke. Zijnde een vervolg op zijn versamelinge van Predicatien, voor desen uytgegeven. Uyt het Frans vertaalt.
Utrecht, Johannes Ribbius/2e werk: Amsterdam, Abraham Boekholt 1678/1696. 2 werken in 1 band, (18) 462 (30), (4) 220 p. Origineel Perkament, 8° (Opnieuw in de band gezet, plaatselijk wat gebruind.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-10-27           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1239626/1678-turretinus-franciscus-predicatien-over-verscheide-texten-der-h

Browse more rare books from the year 1678


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.