viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't Jaar 1713. en het Tractaat van Barriere in 't Jaar 1715. gesloten. Verciert met d' Afbeeldzels der Voornaamste Personaadjen, Beruchste Gevallen, Belegeringen van Steden, Veldslagen, en meer andere Keurlyke Printverbeeldingen, gesneden door den Heer Picard Romein, en andere voorname Meesters. In Drie Deelen in Folio. In 't Fransch beschreven, En nu in 't Nederduitsch vertaalt.
Amsterdam, Zacharias Chatelain 1730 - 3 delen, (titelprent, 20) 394, (titelprent, 2) 706, (titelprent, 2) 723 (38) p. Half Leer, Folio (latere banden, met 3 gegraveerde titelprenten, 1 van de 2 uitvouwbare kaarten, 47 van de 51 dubbele gravures en plattegronden, en 57 portretten van Jan Luyken, Bernard Picart e.a.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2016-10-17           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1230425/1730-clerc-jean-le-geschiedenissen-der-vereenigde-nederlanden-sedert-den

Browse more rare books from the year 1730


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.