viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Keys.
och Sweriges kon. Maj.ters Maj.ters sampt thet H. Rom. Rijketz deputerades chur-furstars och ständers fullmechtige legater, uthi Oßnabrügg then 14. octobris åhr 1648. underskrifwit och medh theras signeten bekräfftat. Stockholm, Ignatium Meurer, 1649. 4:o. (92) s. Stor men svag fuktrand, naggad i övre hörn med äldre bläckpaginering. Första arket skuret i yttermarginal. Tagen ur band, sista bladet med pappersförlust i innermarginal. Libris-Id:8927915. Warmholtz 8658 not. Den fullständiga svenska texten till freden mellan Sverige och dess allierade och kejsaren, som förhandlades fram i Osnabrück. Fredsavtalet färdigställdes den 6 augusti men undertecknades slutligen i Münster den 24 oktober 1648, samtidigt som Frankrikes och kejsarens avtal undertecknades. Även ett extrakt utkom på svenska samma år. Ett nytryck kom 1679.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-10-17           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1229959/1648-westfaliska-freden-fridz-fordragh-uthaff-rom-keys

Browse more rare books from the year 1648


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.