viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Batavische Arcadia, Waer in, onder 't Loof-werck van Liefkooserytjes, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't oud Batavien, Vryheydt der Btaviers, Vrye Zee, Zee-vonden, Vinder van verburgen Schatten, Verbeurt-maecken van Goederen, Vyt-perssn der waerheydt door pynigen, Onheyl van de lanckwyligheydt der Rechts-plegingen, en andere diergelycke ernstige saken meer.
Amsterdam, Gerrit Jansz. 1647. (titelprent) 916 (53) p. Origineel overslaand Perkament, 12° (Plaatselijk vochtvlekken. De eerste complete uitgave van de Batavische Arcadia van Johan van Heemskerk, 1597-1656. Dit populaire werk was het prototype voor alle Nederlandse arcadische werken en beschrijft de reis van Den Haag naar Katwijk en grote delen van de Nederlandse geschiedenis.) Scheurleer, D.F. (1912). Nederlandsche Liedboeken, p. 159.
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-10-16           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1229555/1647-heemskerk-johan-van-batavische-arcadia-waer-in-onder-t

Browse more rare books from the year 1647


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.