The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Het Verbont des Levens, Van Godt gemaeckt met Abraham ende sijnen zade, ende niet met de andere Volckeren, Ofte Ontdeckinge ende wederlegginge vande monstreuse opinien die desen aengaende drijft Iacob Batelier, in sijn valsch-genaemde Helder-Licht over Romeynen negen. Alwaer in het breede gehandelt wort van de natuere des genaden-verbonts, ende van de voor-rechten der Joden, ende van den staet dier volckeren die sonder woort godts in hare wegen wandelen, ende worden alsoo de fondamenten van sijne nieuw-bedachte verklaringe over Rom. 9. om-geworpen.
Leyden, Hieronymus de Vogel 1648. (28) 945 (1) p. Origineel overslaand Perkament, 8° (Plaatselijk vochtvlekken in de onderste marge. Zeldzaam werk.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-10-14           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1227890/1648-wyngaerden-bernardus-het-verbont-des-levens-van-godt

Browse more rare books from the year 1648


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.