viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Observationes juris practicæ.
Thet är/ åthskillige påminnelser uthi rättegångs saker/ grundade uthi gudz ord/ Sweriges lagh och recesser: förklarade aff then andelige och främmande werldzlige lagh: med förnähme lärde mäns skriffter och öfwereens stämmande stadfästade: tienlige få wäl kärandom som swarandom. Til rättelse och underwissning sammandragne för en rum tijd sedan. Med h.k.m. privilegio andra gång uplagde/ och i några måål förökade. Hwar hoos ock nu högtbemälte herres beskriffning om thess constantinopolitaniske resa och legation til Portam Ottomannicam bijfogad är. Sthlm, H. Keyser, 1679. 4:o. (16),330,(37,1 blank),1-93,(11) s. Samtida ngt nött och ganska solkigt pergamentbd med senare handskriven ryggtitel. Blåstänkta snitt. Aningen snedläst. Bitvis ngt fläckig och några blad med fuktränder. Titelbladet med vertikalt veck. De opaginerade bladen efter första pagineringsföljden delvis med mindre maskangrepp i nedre hörnet. Med Sven G. Sommelius namnteckning överst på titelbladet. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 808. Första upplagan utkom 1674. Med hyllningstext av J. Loccenius. Clas Rålamb (1622-98) var riksråd, överståthållare och president i Göta hovrätt. Han var en av tidens främsta och mest lärda politiker och jurister. Boken är en klassisk handledning i civil- och civilprocessrätt, ägande-, testaments- och arvsrätt m.m. Den avslutande avdelningen, som har separat deltitelblad och egen paginering, återfinns endast i denna upplaga och är den äldsta svenska reseskildringen till Turkiet. Rålamb reste dit 1658 som Karl X Gustavs sändebud med uppdraget att förhandla fram en pakt med det Osmanska riket mot Polen och Österrike
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2016-09-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1209060/1679-ralamb-clas-observationes-juris-practicae

Browse more rare books from the year 1679


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.