viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Kaasmarkt Alkmaar - Romeijn de Hooghe, 1674.
Kaasmarkt Alkmaar - "De Waegh en Kaes-Marckt Van de Stadt Alckmaer", ets met gravure vervaardigd door Romeyn de Hooghe in 1674, later met de hand gekleurd. Afm. 41x60 cm.Bedrijvigheid op de Waag en Kaasmarkt, op de voorgrond worden de kazen per boot af- en aangevoerd. Het linker huis voorbij de brug, "de Witte-Os' aan de Mient, is van boekverkoper A. Hafersou waar deze prent te koop was.Veeteelt was een buitengewoon belangrijke bedrijfstak in Noord-Holland. Na drooglegging van de meren bleken de polders minder geschikt voor landbouw, voor veeteelt echter wel. In vele steden in dit gebied zoals in Alkmaar, Purmerend en Edam bloeiden de vee- en de kaasmarkten.Alkmaar was in 1573,de eerste stad in Holland die een beleg van de Spanjaarden weerstond. Als dank daarvoor kreeg de stad in 1581 van de Staten van Holland het recht een kaasmarkt te houden. De voormalige Heilige Geest Kapel werd toen omgebouwd tot kaaswaag. Vanaf die dag werd toen in Alkmaar de kaas elk jaar vanaf mei tot Allerheiligen verhandeld op vrijdagen en zaterdagen.In die periode had iedere groep kaasdragers, ofwel ' 'veem", een eigen kaasweegschaal. Het devies van het Alkmaarse gilde was (en is anno 2009 nog steeds): "Een valse waag is de Heer een gruwel en daarentegen een vol gewicht is zijn welbehagen'.Interessant is ook het artikel uit de Canon van Alkmaar "Waar de kaas bequaam ter Merrickt komt"Romeyn de Hooghe (Amsterdam 1645 ? Haarlem 1708) wordt beschouwd als de belangrijkste Nederlandse graficus uit de tweede helft van de 17e eeuw. Hij was behalve doctor in de rechtsgeleerdheid en schrijver van boeken een veelzijdig kunstenaar. Hij is bekend om zijn vele boekillustraties, pamfletten, maar hij etste ook topografische prenten, kaarten en plattegronden.Kunsthistoricus Otto Benesch noemde hem "not only the greatest Dutch etcher of the second half of the century, but the only great artist Holland produced at the end of her classical era. He was one of the greatest illustrators of all times and comprehends within himself all the various faculties of the universal mind of the Baroque".Prijs: € 3.200,-.
      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
Last Found On: 2016-06-20           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1141255/1674-hooghe-romeijn-de-kaasmarkt-alkmaar-romeijn-de-hooghe-1674

Browse more rare books from the year 1674


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.