The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Försmaken på gudz godheet, skrifwen först på tydska.
Nu mehra til gudz och hans godheetz kunskap/ och them gudfruchtigom här i Swerige til tröst och glädie förswenskat aff Laurentio Johannis Preutz. Göteborg, A. Grefwe, 1675. 8:o. (12),858,(18) s. Titelsidan med ett typografiskt ramverk. Nött samtida skinnbd med upphöjda bind, oxiderade ryggdekorationer, pärmlinjer, hörn- och mittstämplar. Helt guldsnitt med diskret ciselering. Trasiga pärmspännen. Ryggen med reva nedtill. Några minimala maskhål i falsarna. Främre inre falsen lite sprucken. För- och eftersättsblad saknas. Titelbladet med obetydligt beskuren nedermarginal. Sporadiska småfläckar och en del understrykningar. Några kraftigare fläckar i nedre marginalen på s. 222-27, rostfläckar i texten på s. 261-62 och i yttermarginalen på s. 645-50. Mindre fuktfläck i övre yttre hörnet mot slutet. Med Margareta Ernanders namnteckning och anteckning samt Z. P. Erikssons namnteckning och förvärvsanteckning daterad den 15 augusti 1900.. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 552. Engström Amund Grefwe s. 125. Med tryckt dedikation till Hedvig Eleonora från Grefwe, som även tryckte den första svenska översättningen 1662. Grefwe var Göteborgs första boktryckare. Preutz översatte även Thomas av Kempis "Anderijke betrachtelse/ beskrefwen uthi fyra böcker åhr 1441 om Christi effterföllielse". Margareta Ernanders anteckning lyder: "Anno 1685 d. 29 augusti föddes iag Greta Ernandra klåckan 1 åm mårgån". Hon gifte sig 1706 med Achatius Gåse (1659-1739) som var hennes styvfars bror. Hon dog först 1776
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2016-05-23           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1126466/1675-lutkeman-joachim-forsmaken-pa-gudz-godheet-skrifwen-forst

Browse more rare books from the year 1675


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.