The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Inledning til hästars kännedom, i afseende på deras temperament, slägter, ålder, fel och fullkomligheter, föda och skötsel, rörelser, färg m.m.
Ämnad til bruk för hushållare, cavallerister och hästhandlare. Andra och förbättrade uplagan. Lund, J. Lundblad, 1798. 8:o. (6),168 s. + ABILDGAARD, P. C. Häst- och boskaps-läkaren eller underrättelse wid de almännaste sjukdomar, som anfalla hästar, horn-boskap, får och swin. Efter tredje förökta och förbätrade uplagan öfwersat tillika med anmärkningar af A. H. Florman. Andra uplagan. Lund, J. Lundblad, 1798. 8:o. 146,(4) s. + FLORMAN, A. H. Pharmacopoea veterinaria eller handbok för häst- och boskaps läkare hwaruti förekomma de mäst brukbara läkemedel, för wåra hushållsdjur, jämte sättet huru de wid hwarjehanda sjukdommar böra anwändas. Lund, J. Lundblad, 1809. 8:o. (8),96 s. + FLORMAN, A. H. Nödig underrättelse om de allmänna hästsjukdomar qwarka, snip och springorm, huru de kunna kännas, förekommas och utrotas. Lund, C. F. Berling, 1815. 8:o. 39 s. Ngt nött samtida hfrbd med sparsamt guldornerad rygg och naggad ljusbrun titeletikett. Gröna snitt. Pärmhörnen lite stukade. En svag fuktfläck i inre marginalen på de första 20 sidorna i det första arbetet. Större fuktfläck i nedre hälften av s. 154, genom hela andra och tredje arbetet och de tio första sidorna i det fjärde arbetet. Sista bladet i det tredje arbetet solkigt och nött i yttermarginalen. Vikta övre hörn på sina håll. Bra samlingsband.. Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 1567 för det första arbetet med felaktig kollationering. Den första upplagan utkom 1794. Hebbe 1741 för det andra arbetet. Bibliotheca danica II:301 och Bibliotheca Walleriana 10506 för det danska originalet som utgavs 1770. Den första svenska upplagan utkom 1785. Hebbe 2348 för det tredje arbetet. Arbetet förtecknar i alfabetisk ordning enkla och sammansatta läkemedel från aloë till äggskal. Hebbe 2408 för det avslutande arbetet med felaktig kollationering. Lundaprofessorn Arvid Henrik Florman (1761-1840) hade i sin ungdom studerat för den kända danska veterinären P. C. Abildgaard (1740-1801). Flormans föreläsningar inom veterinärmedicinen rörde företrädesvis hippiatriken och han medverkade till att Veterinärinrättningen i Stockholm grundades 1821
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2016-05-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1116503/1798-florman-arvid-henrik-inledning-til-hastars-kannedom-i-afseende

Browse more rare books from the year 1798


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.