The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

REVISTA DE CATALUNYA.
Imp. Revista de Catalunya. Barcelona, 3 d'abril- 26 de juny de 1912 - . 29 cm. 13 núm.: 200 pàg. a dues columnes. Enq. un un vol. en mitja pell. * Torrent i Tasis (vol. I, pàg. 509):"La Revista de Catalunya, que surt per primer cop el 3 d'abril de 1912, utilitza un títol prestigiós per a un intent que no és encara definitiu, tot i que les mateixes mans dirigents, en reprendre'l, sabran trobar, dotze anys més tard la fórmula perfecta. És un quadern de setze pàgines a dues columnes, del format 233x162 mm, que es presenta com a setmanal i que, en el prospecte inicial, addueix: "No hi ha avui a Catalunya una veritable revista a la moderna. No hi ha una revista que sigui un ample i complet resum de la vida complexa de la pàtria nostra, i que, alhora, informi el públic català del moviment d'idees i de fets del món contemporani. Doncs aquesta revista que aquí no existeix, nosaltres intentem fer-la amb la nostra Revista de Catalunya." I afegeix que els redactors es proposen dues coses: "Fer-ne uns arxius de la vida catalana i un port català d'importació de les idees i dels fets exteriors". La Revista de Catalunya era dirigida per Antoni Rovira i VIrgili, i entre els redactors figuraven Claudi Ametlla, Alexandre Plana, R. Noguer i Comet, Ignasi Ribera i Rovira, Màrius Aguilar, i, com a col laboradors assidus, Carles Soldevila, Gabriel Alomar, Jaume Pahissa, etcètera. Tot i les seves ambicions i l'equip brillant que les defensava, la Revista de Catalunya no tingué gaire durada. El darrer número publicata fou el 13, el 26 de juny de 1912. Altres col laboradors són: Joan Maragall, J. Massó Torrents, Francesc Pujols, M. de Montoliu, Apeles Mestres, Josep Calzada, Pompeu Fabra, Carme Karr, Enric Jardí, etc. Catalanisme
      [Bookseller: Libreria anticuaria Farré]
Last Found On: 2016-03-06           Check availability:      IberLibro    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1084079/1912-revista-revista-de-catalunya

Browse more rare books from the year 1912


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.