The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Amsterdam plattegrond - Joan Blaeu, 1649.
Amsterdam plattegrond - "Amstelodami celeberrimi hollandiae emporii delineatio nova"'Kopergravure uitgegeven door Joan Blaeu in 1649, in de tijd prachtig met de hand gekleurd. Afm. 41 x 53,5 cm.Deze eerste uitgave van de plattegrond was vervaardigd in 1649 voor Blaeus beroemde stedenboek Het Toonneel der Steden van de Verenigde Nederlanden met hare Beschrijvingen. Het was geen origineel werk, Blaeu had zijn kaartbeeld ontleend aan een plattegrond van Hendrik Hondius en deze geactualiseerd tot rond 1647 (de graanpakhuizen op de Brouwersgracht gebouwd in 1647/1648 komen op Blaeu"s kaart voor). Links en rechts bevinden zich smalle lijsten met namen van gebouwen, sluizen, markten, poorten, enzovoorts, waarvan de nummers verwijzen naar de kaart. Het opnemen van twee wapenschilden in de bovenhoeken komt al voor in de stedenboeken van Braun en Hogenberg. In deze traditie staat tegenover het stadswapen (hier links met de keizerskroon) het wapen van het gewest. Dat is door Blaeu vervangen door een wapenschild met het zegel van de stad.Blaeu had in de halfgroene buitenwijken buiten de wal aan de zuid- en oostkant van de stad het verloop van de wal al ongeveer aangeduid. Rond 1650 zou echter de vroedschap kiezen voor een veel ruimer verloop en was de kaart reeds verouderd.Literatuur: D"Ailly "Catalogus van Amsterdamsche Plattegronden"' (1934), nr. 133; vgl. Gemeentearchief 2007, tentoonstellingscatalogus Het aanzien van Amsterdam, nr. 41.Prijs: € 3.650,- (BTW margeregeling).
      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
Last Found On: 2016-02-16           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1071533/1649-amsterdam-plattegrond-joan-blaeu-1649

Browse more rare books from the year 1649


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.