The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende en hedendaagsche staat dezer gewesten naar de orde van't A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt, uit een zeer groot getal van oude en nieuwe geschiedboeken, hantvesten, brieven, aantekeningen, en andere schriften, met behulp van verscheide kenners byeenvergadert en zamengestelt door François Halma en na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek.
- Leeuwarden, Hendrik Halma, 1725.2 volumes. Large folio. Contemporary blind-tooled vellum. With allegorical frontispiece, 2 title-pages printed in red and black, engraved portrait of the author, 27 engraved double-page maps and 37 engraved portraits. (12),470; 408 pp. 'François Halma (1653-1722) was boekhandelaar en academiedrukker, eerst te Utrecht, later te Amsterdam en vanaf 1710 te Leeuwarden. Het ‘Tooneel’ is een soort encyclopedie op plaatsnamen en persoonsnamen. Bij zijn overlijden was Halma bijna gereed met de tekst. Brouërius van Nidek nam toen de letters W, Y en Z voor zijn rekening en voegde een levensbeschrijving van Halma toe (Haitsma Mulier & Van der Lem 202b). With fine portraits of the earls of Holland and maps of the Netherlands. - A very fine copy.
      [Bookseller: Gert Jan Bestebreurtje Rare Books]
Last Found On: 2016-01-17           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1052689/1725-halma-francois-tooneel-der-vereenigde-nederlanden-en-onderhorige

Browse more rare books from the year 1725


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.