The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Det gamle Grønlands Nye Perlustration,
1741 1741 - Eller Naturel-Historie, Og Beskrivelse over det gamle Grønlands Situation, Luft Temperament og Bekskaffenhed; De gamle Norske Coloniers Begyndelse og Undergang der Samme-Steds, de itzige Indbyggeres Oprindelse, Væsen, Leve-Maade og Handtæringer, samt Hvad ellers Landet Yder og giver af sig, saasom Dyer, Fiske og Fugle &c. med hosføyet nyt Land-Caart og andre Kaaber-Stykker over Landets Naturalier og Indbyggernis Handtæringer. Kbhvn.: Joh. Christ. Groth 1741. Med stort udfoldeligt træskåret kort over Grønland og 11 helsides kobbere visende grønlandske planter og dyr, grønlændernes levevis, fangstmetoder, lege, sport, etc. [12] + 132 s. Nyere forsatspapir og titelbladet forstærket i yderste margin og det ligeledes lidt nyere forsatspapir bagest revet i nederste hjørne, ellers pænt og velholdt eksemplar med bred margin indbundet i lidt senere halvlæder med rygforgyldning. * Pænt komplet eksemplar af Hans Egedes berømte beskrivelse af Grønlands natur og folk. Bibl. Danica III, 640.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10420624/1741-egede-hans-det-gamle-gronlands-nye-perlustration

Browse more rare books from the year 1741


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.