viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Det gamle Grønlands Nye Perlustration,
1741 1741 - Eller Naturel-Historie, Og Beskrivelse over det gamle Grønlands Situation, Luft Temperament og Bekskaffenhed; De gamle Norske Coloniers Begyndelse og Undergang der Samme-Steds, de itzige Indbyggeres Oprindelse, Væsen, Leve-Maade og Handtæringer, samt Hvad ellers Landet Yder og giver af sig, saasom Dyer, Fiske og Fugle &c. med hosføyet nyt Land-Caart og andre Kaaber-Stykker over Landets Naturalier og Indbyggernis Handtæringer. Kbhvn.: Joh. Christ. Groth 1741. Med stort udfoldeligt træskåret kort over Grønland og 11 helsides kobbere visende grønlandske planter og dyr, grønlændernes levevis, fangstmetoder, lege, sport, etc. [12] + 132 s. Nyere forsatspapir og titelbladet forstærket i yderste margin og det ligeledes lidt nyere forsatspapir bagest revet i nederste hjørne, ellers pænt og velholdt eksemplar med bred margin indbundet i lidt senere halvlæder med rygforgyldning. * Pænt komplet eksemplar af Hans Egedes berømte beskrivelse af Grønlands natur og folk. Bibl. Danica III, 640.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10420624/1741-egede-hans-det-gamle-gronlands-nye-perlustration

Browse more rare books from the year 1741


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.