The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Visbok.
I-II. Sthlm, F. B. Nestius, 1820. 12:o. (4),144 + 152,(10) s. Samtida hfrbd med blindpressad och guldornerad rygg samt grönstänkta snitt. Försättsbladet med en gammal handskriven karaktäristik av innehållet. Eftersättsbladet med samtida visuppteckning i bläck. Enstaka marginalanteckningar i blyerts. Lätt lagerfläckig, mest i början och mot slutet. Med en fläck i inre marginalen på s. 133 i första delen. Raderad gammal namnteckning på försättsbladet. Björck Svenska språkets skönheter 18. Möjligen utgiven av C. F. Dahlgren och utkom första gången 1817 samt är här något reviderad. I företalet till denna andra upplaga talas det om en planerad tredje del som skulle utkomma 1821. Först 1823 utkom "Ny wisbok" som möjligen skulle kunna vara denna fortsättning, trots ett avvikande typografiskt utseende. Bland sångurvalet finns bl.a. barnsånger, teatersångstycken, krigs- och dryckesvisor. På eftersättsbladet återfinns en samtida avskrift av dikten "Skeppsfarten" av J. D. Valerius.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10410596/1820-visbok

Browse more rare books from the year 1820


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.