The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyck, Ofte Een gedenkwaerdige beschryvingh van den Oorsprong, Opkomst en Voortgang, der selver landen...van Diederick den I. tot Philips den III....als mede 't vervolgh tot den Jare 1677.
's Gravenhage., Johan Veely, ende Jasper Doll / van Dyck / Brugman., 1677. 21 x 17 cms, gegraveerd titelblad, met jaar 1667, + titelblad met jaar 1677, ( xvi ), 120 bladzijden, + gegraveerd titelblad; Alle de Graven..., 1667, ( iii), 833, ( v ) bladzijden. Met 49 gegraveerde portretten, + uitvouwbare kaart van Holland, Zeeland en Vriesland, + uitvouwbare plaat van de Vrede van Munster, + embleemplaat van Wapenen van Holland.. Perkamenten band uit de tijd, met enige vlekken. Hoekje van voorplat met beschadiging. KEYWORDS: Nederland.
      [Bookseller: antiquariaat de rijzende zon]
Last Found On: 2017-06-21           Check availability:      IOBABooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10361797/1677-scriverius-petrus-hollandsche-zeelandsche-ende-vriesche-chronyck-ofte

Browse more rare books from the year 1677


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.