viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum, of Woordboek van Gewyde en Ongewyde Voor- en Zinnebeelden. Waarin Persoonen, Daden, Tyden, Plaatsen, Dieren, Boomen, Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen, en wat verder in de Heilige Bladen, en by de Aaloutheit, tot Voor- of Zinnebeelden heeft gestrekt, Benevens de oneigentlyke en van elders ontleende Spreekwyzen en Toespeelingen, Uitvoeriglyk worden behandelt, het letterlyke naaukeuriglyk uitgehaalt, de voorbeelden vergeestelykt en tot hunne Tegenbeelden overgebragt, de ware beduidenisse der Zinnebeelden aangewezen, de oneigentlyke spreekwyzen verklaart, en ontelbare plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments, uit de Outheit en Talen, naar den aart der Gelykenissen, Voor- en Zinnebeelden, uitgelegt en opgeheldert. Met Kopere Platen.
Dordrecht, Joannes van Braam, en te Amsterdam, Gerard onder de Linden 1722/1723/1727. 6 delen in 3 banden, (titelprent met verklaaring, 2, portret, 4, portret, 8) 162 234 42 (2) 190 242, (4) 380 304 120 142 (20) 135, (2) 512 160 184 (2) 200 60 72 72 (82) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, groot Folio (Uiterst zeldzaam Bijbels Woordenboek dat aan de hand van het alfabet Bijbelse begrippen verklaart, elke letter die behandelt wordt heeft een fraai, groot kop- en sluitvignet, gedrukt op royaal papier, fraaie set.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2015-12-15           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1033028/1722-koning-martinus-lexicon-hieroglyphicum-sacro-profanum-of-woordboek

Browse more rare books from the year 1722


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.