The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

'De la passion de la colère - saura être brutal. De la vulgarité morale'. Grafologisch dossier in opdracht van Gaston Burssens samengesteld door Jéhanne Salti-Goetz (1890-1945) met psychologische handschriftanalyses van J. Slauerhoff, E. du Perron, Paul van Ostaijen en Gaston Burssens. 1929-1930.
Drie uitvoerige analyses in het Frans in handschrift van Salti (die van Du Perron in onbekend handschrift) en vier (uitgebreide) begeleidende brieven in het Frans in handschrift van Salti aan Burssens (d.d. 19-9-1929, 3-3-1930, 30-4-1930 en 29-7-1930). Met een afschrift door Burssens van een brief van Du Perron aan Burssens over zijn handschriftanalyse (d.d. 14-2-1930).* Op 28 maart 1930 ontleedde Salti een handschrift van Slauerhoff: '[...] onmethodisch, beheerst gevoelsleven dat zich plotseling heftig kan uiten, assimilatievermogen, verbeeldingskracht, meegaand, arglistig en ongrijpbaar karakter [...]' (vertaling; geciteerd naar Hazeu). Het handschrift met haar bevindingen ('Etude Graphologique/ (Mr? Slauerhof copie)'; 40 regels tekst) is in dit dossier aanwezig, evenals die van Du Perron, Van Ostaijen en Burssens. Salti ontleedde de literaire handschriften zonder enige kennis van de schrijvers. De analyse van Van Ostaijen is door Burssens gepubliceerd in een aflevering van Vlaamsche Arbeid (1929), terwijl de overige drie lange tijd als verloren gegaan werden beschouwd.Du Perron nam het grafologisch werk van madame Salti serieus: de analyse van Van Ostaijen vond hij 'voortreffelijk', die van Slauerhoff 'werkelijk opvallend juist, voor zover ik kan beoordelen'. De schrijver ontmoette Salti ook enkele malen. Slauerhoffs reactie is helaas niet overgeleverd.Bijgevoegd is Salti's exemplaar van J. Cuissinat, Pour connaître l'homme par son écriture (Parijs 1931), boordevol tekst en uitleg. Interessante en comtemporaine verzameling pseudowetenschappelijke literaria.
      [Bookseller: Antiquariaat Fokas HOLTHUIS]
Last Found On: 2015-11-20           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1013377/1929-slauerhoff-ea-j-salti-goetz-j-de-la-passion-de-la-colere

Browse more rare books from the year 1929


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.