The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Bibelsche Figuren.
Leiden, Christoffel Plantijn 1581 - 87 dubbele gravures met daaronder een bijschrift van 4 tot 5 regels, 18e eeuws Half Leer, 4° (Zonder titelpagina, mist gravure 21. Deze uitgave komt niet overeen met de uitgaves beschreven door Voet (631), Belg. Typographica (260 & 262), Poortman (p. 23f) en Funck (p. 272). Poortman noemt een exemplaar in het Plantijn museum in Antwerpen ook zonder titelpagina. Hij noemt hierbij 35 prenten voor het Oude, en 48 voor het Nieuwe Testament, wat samen 83 prenten maakt. Dit exemplaar heeft echter 87 prenten. Pieter van Borcht was de belangrijkste tekenaar die voor Plantijn werkte, hij graveerde 38 platen voor het Oude Testament en 50 voor het Nieuwe Testament. De tekst is geschreven door Hiël, pseudoniem voor Hendrik Jansen Barrefelt, deze was bevriend met Christoffel Plantijn. Dit werk is het uitgangspunt geweest voor Schabaelje's: "Den grooten emblemata sacra" uit 1654.) 87 double-page leaves printed on one side, each with a double-page etched illustration and a 4- of 5-line printed text, 18th. century Half Leather, 4° (lacks titlepage and plate 21. This copy conforms not wit the copies described by Voet (631), Belg. Typographica (260 & 262), Poortman (p. 23f) and Funck (p. 272). Poortman mentions a copy in the Plantijn Museum in Antwerp, also without the titlepage. He lists 35 engravings for the Old, and 48 for the New Testament which adds up to 83 engravings. This copy has however 87 engravings. Pieter van Borcht was the most important drawer that worked for Plantin, he etched 38 plates for the Old Testament and 50 plates for the New Testament. The text is written by Hiël, which is a pseudonym for Hendrik Jansen Barrefelt who was a friend of Christoffel Plantijn. This work was the foundation for Schabaelje's: ''Den grooten emblemata sacra'' from 1654.) Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent Deel IIa: Boekzaal van Nederlandse PrentOld and Rare Bibles, p. 22 vv. / Fontaine Verwey, H. de la (1982). Uit de Wereld van het Boek I, p. 133 / Fontaine Verwey, H. de la (1980). Uit de Wereld van het Boek II, p. 138-142 [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2015-11-18           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1012163/1581-borcht-pieter-van-derbarrefelt-hendrik-jansen-bibelsche-figuren

Browse more rare books from the year 1581


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.