viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Heidenen en Joden overtuigt van hunnen doemwaardigen staat, en tot de gerechtigheit des geloofs, in 't Evangelie geopenbaart, opgeleidt. Of een Schriftmatige Verklaringe en Toeeigeninge der Vier Eerste (- Zestienden) Hoofdtstukken van Paulus Brief aan de Gelovigen te Rome. Opgestelt, en tot gemene nuttigheit uitgegeven.
Emden, Wed. Hermannus Wolffram/Dl.2-4: Emden, Jan Brandtgum 1741/1742/1744/1746 - 4 banden (10) 476 (10), (6) 577 (9), (4) 358, (2) 477 (35) p. Half Leer, 4° (prakticale verklaring van de Romeinenbrief in preken. Latere banden, laatste pagina 2 in nette kopie)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2015-11-18           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1011637/1741-meiners-eduard-heidenen-en-joden-overtuigt-van-hunnen

Browse more rare books from the year 1741


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.