The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Mosaize historie der Hebreeuwse kerke, zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, voor en onder de belofte en in alle die plegtelijke toebereydzelen van het dienstbaar Ierusalem, door welke de goddelijke wetgeever Moses, een ceremonieele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld: om het zaad van Abraham, door de Vader Jakob in't afgodifsch Egipten overgeplant, naa derzelver uytgang, van heel de bygeloovige weereld af-te zonderen en in het land Kanaans, tot een heylig volk en Koniklijk priesterdom in beweaaringe te stellen tot op de verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-oudeste geheugnissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaarer, Syriers, Fenicieres, Grieken en Romeynen opgehelderd. En doorgaans met
Amsterdam, Willem en David Goeree, 1700 - 4 delen compleet, Perkamenten stempelbanden met ribben, Folio. (XLVIII), 728, ((20), (VI), 804, (20), (XVIII), 755, (17), (XII), 693, 15) pp. (Een overcomplete set, met 50 prenten van Jan Luyken, waaronder ook de grootste die hij ooit gemaakt heeft van 60x30 cm., en verder nog 30 andere -uitvouwbare- prenten, alles in zeer goede staat. Zie W.C. Poortman II, p.169)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2015-11-11           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1007050/1700-goeree-willem-mosaize-historie-der-hebreeuwse-kerke-zoo

Browse more rare books from the year 1700


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.