The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Samling af 49 af 50 smaae Landkort i Træsnit til Brug for Skolerne på Landet. [Collection of 49 of 50 small maps in woodcut for the use of the schools in the country].
1829 1829 - Uden sted / No place 1829. 49 randkolorerede træskårne træsnit. Uindbundet i samtidigt papiromslag. Uden titelblad.49 edge-handcoloured maps cut in wood. Unbound in contp. papercover. No titlepage. * Det ældste danske skoleatlas. S.E. Holm, der var skolelærer, bekostede selv trykning og udgivelse af værket. Atlaset kom i flere udgaver, der hver gang blev udvidede. Værket blev først og fremmest til for at give fattige landsbybørn en forestilling om geografien. Han blev afskediget i 1814 efter at have kastreret sig selv for ikke at få flere børn. Værket er udført fra 1819-29. Bibl. Dan. II, 391. Mangler kortet over det sydvestlige Jylland (Haderslev - Tønder).The oldest danish atlas published by a danish school teacher Holm, who himself paid for printing and publishing the atlas. His main purpose was to give the poor village-children an idea about geography, and it was published in more and each time enlarged editions. The teacher was in 1814 fired after having castrated (!) himself to avoid having more children. The atlas was being made from 1819-29. Missing the map of the south-west part of Jutland.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2015-11-05           Check availability:      IberLibro    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1002819/1829-holm-se-samling-af-49-af-50-smaae

Browse more rare books from the year 1829


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.