Recently found by viaLibri....
2017-12-12 11:53:25
Mey, Johannes de
Alle de God-Geleerde en Natuurkundige Werken, Van den Hoog-geleerden Heer Johannes de Mey, In sijn leeven Opper-Leer-Meester der H. Gods-geleertheid en Wijs-geerte inde Hooge-School, ook Geenees-meester, mitsgaders Bedienaar des Goddelijken Woords in de Gemeinte van Jezus Christus, tot Middelburg in Zeeland. Soo Die te vooren in de NEderduytse taale zyn gedrukt geweest, Als ook desselfs Heylige Natuurbeschryving, Nu eerst nieuwlijks uyt de Latynse in de Nederduytse taale overgeset. Alles op nieuws overgesien en van seer veele drukfeylen en mis-stellingen verbeeterd.
Delft, Henrik van Krooneveld 1704. 2 delen in 1 band, (titelprent, 24) 625, (12) 534 (23) p. Opnieuw gebonden Kunstleer, Folio (Titelprent en titelpagina verstevigd.).
Bookseller: Antiquariaat De Roo
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/98375896/1704-mey-johannes-de-alle-de-god-geleerde-en-natuurkundige

Browse more rare books from the year 1704