Recently found by viaLibri....
2017-08-05 10:07:38
Velde, Abraham van de
De wonderen des alder-hooghsten, of te aenwijsinge van de oorsaecken (.) waer door de geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge (.) tot soo grooten macht, rijckdom, eere en ontsaggelijckheydt zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
- Geheel perkamenten band uit de tijd, (40)+640 pag. Geillustreerd met anoniem portret van Willem III en 8 paginagrote etsen buiten de collatie, door H. Padtbrugge (ontzet Leiden, moord Willem I, Beeldenstorm, dood Philips II, hagepreek buiten Haarlem (Hoorn?), Spaanse tyrannie, zeeslag 1672, vertrek Fransen in 1672). Mooi exemplaar. Mooie perkamenten band uit de tijd in goede conditie. mooie etsen van goede kwaliteit. Titel portret op p. 3:"Willem Hendrick de III by de gratie Godsts prince van Oranie en NaSouw". Ets 1 tussen p. 36 en 37 getiteld "Vreselycke tiranny der Spaniaerden tegen de gereformeerden". Ets 2 tussen p. 92 en 93 getiteld "Leyden door de handt des Heeren verlost". Ets 3 tussen p. 170 en 171 getiteld "Prins Willem de eersten vermoort". Ets 4 tussen p. 256 en 257 getiteld "Wonderlycke Beeltstorminghe in Nederlandt". Ets 5 tussen p. 266 en 267 getiteld "Elendige Doot van Philippus den II Koninck van Spangien". Ets 6 tussen p. 382 en 383 getiteld "Brandende Juer om Godes woort te Horen". Ets 7 tussen p. 614 en 615 getiteld "De Fransche en Engelsche vloote haer aenslagen mislukt en van de Handt des Heeren geslagen". Ets 8 tussen p. 628 en p. 629 getiteld "verlossinge der Franse vyanden uyt Nederlandt". Nagtglas, Zeeuwen II 817; De Wind, Aanh. 6. Abraham van de Velde (1614-1677) was predikant te Middelburg. De 'wonderen des alder-hooghsten' was zijn bekendste werk. B1268
Bookseller: Antiquariaat A.G. van der Steur
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/98200947/1677-velde-abraham-van-de-de-wonderen-des-alder-hooghsten-of

Browse more rare books from the year 1677