Recently found by viaLibri....
2017-08-05 10:07:38
Velde, Abraham van de
De wonderen des alder-hooghsten ofte aenwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waer door de Geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge soo wonderbaerlijck (.) tot soo grooten macht (.) zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
- Gebonden in geheel perkament, (40)+640 pag. Geillustreerd met 7 etsen van historische gebeurtenissen door J. Padtbrugge. De vierde ets ontbreekt. Aanwezig: Ets 1 tussen p. 36 en 37 getiteld "Vreselycke tiranny der Spaniaerden tegen de ereformeerden". Ets 2 tussen p. 92 en 93 getiteld "Leyden door de handt des Heeren verlost". Ets 3 tussen p. 170 en 171 getiteld "Prins Willem de eersten vermoort". Ets 5 tussen p. 266 en 267 getiteld "Elendige Doot van Philippus den II Koninck van Spangien". Ets 6 tussen p. 382 en 383 getiteld "Brandende Juer om Godes woort te Horen". Ets 7 tussen p. 614 en 615 getiteld "De Fransche en Engelsche vloote haer aenslagen mislukt en van de Handt des Heeren geslagen". Ets 8 tussen p. 628 en p. 629 getiteld "verlossinge der Franse vyanden uyt Nederlandt". De rug is aan aan de onderkant beschadigd en is aan de onderzijde van de voorkant losgekomen. De eerste twee pagina's zijn nieuw aangebracht om het boek te versterken. Helaas is de titelpagina aan de nieuwe bladzijde vastgemaakt en daardoor aan de linkerkant moeizaam leesbaar. B1506
Bookseller: Antiquariaat A.G. van der Steur
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/98200923/1677-velde-abraham-van-de-de-wonderen-des-alder-hooghsten-ofte

Browse more rare books from the year 1677