Recently found by viaLibri....
2017-05-23 21:31:25
Teellinck, Willem
Het Geestelick Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, ofte De Practijcke des H. Avontmaels, daer inne ons wert aengewesen den grooten schat der Geestelicker goederen, welcke uyt het rechte gebruyck des H. Avontmaels te bekomen is. Midtsgaders oock De groote schade welcke alle die gene lijden, ende hoe qualicken sy bedacht zijn, die 't gebruyck des H. Avontmaels, ofte heel na laten, of niet wel en betrachten. Den Elfden Druck, ende na de nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert.
Dordrecht, Symon Onder de Linde 1665. (titelprent, 12) 313 (8) p. Origineel half Leer met ribben, 12° (titelprent en laatste pagina register in kopie, SGT-T165/NNBW 5, 890).
Bookseller: Antiquariaat De Roo
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/98028837/1665-teellinck-willem-het-geestelick-cieraet-van-christi-bruylofts

Browse more rare books from the year 1665