Recently found by viaLibri....
2017-05-16 15:48:03
Penn, William
Zonder Kruys Geen Kroon, Of eene Verhandeling der Natuure en Tucht van het heylig Kruyse Christi: Vertoonende dat de verloochening zyns zelfs, en het dagelyks draagen van het Kruyse Christi, de eenige weg tot de Ruste en het Koningryke Gods is. Tot bekrachtiginge van 't welke hier bygevoegd zyn, veele treffelyke Redenen en Voorbeelden van vermaarde en geleerde persoonen der alloude tyden. Als mede verscheydene Getuygenissen van Lieden van Staat en Geleerdheyd, op hunne sterf-stonde uytgesproken. In de Engelsche Taale beschreeven, en in dezelve eenige reyzen herdrukt, en nu daar uyt, ten dienste onzer Lands-lieden, in 't Nederduytsch gebracht door Willem Séwel.
Amsterdam, Jacob Claus 1687. (10) 723 (9) p. Origineel Leer met ribben, 12° (Onder- en bovenkant rug gerestaureerd, boekblok licht gebruind, laatste pagina register in kopie, mist pagina 659-662. Zeldzaam werk van de quaker William Penn, 1644-1718.).
Bookseller: Antiquariaat De Roo
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/98001958/1687-penn-william-zonder-kruys-geen-kroon-of-eene

Browse more rare books from the year 1687