Recently found by viaLibri....
2017-05-06 12:21:35
DAHLBERG, ERIK - KØBENHAVN.
Castra Suedica ad Haffniam, Figi cæpta d. 29. Octobr. An. 1658, et soluta d. 27. May An. 1660. quibus Haffnia Metropolis Daniæ et Regum sedes vno Anno sex mensibus et 27. diebus obsessa fuit. *** Grundplan og prospekt der viser svenskernes lejr i Brønshøj under belejringen af København.
Kobberstik efter forlæg af Erik Dahlberg. Samlet mål for grundplan og prospekt: 29,5 x 38,5 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Papirmål: 32,5 x 39 cm. - Venstre og højre margin beskåret, 1658. Fra Samuel Pufendorfs store beskrivelse af den svenske konge Karl X Gustavs felttog i Polen, Tyskland og Danmark i årene 1655-1660. Første udgave af værket var på latin: "De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem" og blev udsendt i Nürnberg i år 1696. Samme forlag udsendte i 1697 både en tysk og en fransk oversættelse og i 1729 en latinsk anden udgave. Disse 4 udgaver var rigt illustreret med samme kort og billeder i kobberstik, udført efter forlæg af Erik Dahlberg.Samuel Pufendorf (1632-1694), tysk-svensk retslærd og historiker.I år 1667 blev han professor i Naturret ved universitetet i Lund, 10 år senere kaldtes han til Stockholm som Kongelig Haandsekretær og Historiograf. Fra da af kastede han sig især over historiske studier, og en af frugterne blev hans store værk om Karl X Gustav.Erik Dahlberg (1625-1703), svensk våbenmester og fortifikationsingeniør.Han er især kendt for storværket om det gamle og det nye Sverige: "Suecia antiqua et hodierna" samt for illustrationerne til ovennævnte værk af Pufendorf. Erik Dahlberg deltog selv i Karl X Gustavs felttog og illustrationerne bygger på hans egne iagttagelser.
Bookseller: Finnerups Antikvariat
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97963402/1658-dahlberg-erik-kobenhavn-castra-suedica-ad-haffniam-figi-caepta

Browse more rare books from the year 1658