Recently found by viaLibri....
2016-11-03 04:31:58
Bruining, Henricus Johannis
Evangeliums Waerheyt ofte Verdediging van de rechtmatige Zin der Evangelische texten, naer 't ware gevoele der Gereformeerde Theologanten onzer eeuwen, uyt de Natuur der texten zelf, en d'omstandigheden der H. Schriften vast gemaackt, tegens Alle oude en nieuwe Dwalingen die in Nederlant bekent zijn. En door de Zelfde op nieus op verscheyde Plaetsen Vermeerdert.
Amsterdam, Jan Jacobsz. 1648. (gegraveerde titelpagina, 6) 539 (13) p. Origineel overslaand Perkament, 4° (Vernieuwde schutbladen, de eerste en laatste pagina's zijn aan de randen plaatselijk verstevigd. Zeldzaam werk van Bruining, geboren in 1594 te Haarlem, predikant te Akersloot, overleden in 1652.).
Bookseller: Antiquariaat De Roo
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97793521/1648-bruining-henricus-johannis-evangeliums-waerheyt-ofte-verdediging-van-de

Browse more rare books from the year 1648