Recently found by viaLibri....
2016-04-11 20:29:08
Wandkaart Leiden - Christian Hagen, 1675.
BEROEMDE WANDKAART VAN LEIDEN"Lugdunum Batavorum 1675.' De befaamde zgn. 'Kleine Hagen". Gravure gedrukt van meerdere koperplaten. "Afgemeten en Afgeteykent door Johan Douw De Jonge' en gegraveerd door Christia(e)n (van) Hagen. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 84 x 94 cm.Wandkaart van Leiden, plattegrond met een panorama van de stad gezien vanuit het zuiden. Links met afbeeldingen van Pieters Kerk, "Pancras-" ook wel Hooglandse Kerk, universiteit met hortus, Lakenhal, de door geldgebrek nimmer verder dan de fundamenten gebouwde Nieuw Gefundeerde Kerk, stadhuis, burcht en Mare Kerk. Rechts de Witte Poort, Morspoort, Hogewoerdsbinnenpoort, Koepoort, Blauwpoort, Rijnsburger- of Haarlemmerpoort, Marepoort en Zijlpoort. Bovenaan de door festoenen verbonden wapens van de stad en van de vier regerende burgemeesters. Op de kaart zijn cartouches met allegorische figuren afgebeeld met genummerde aanwijzing van namen van straten en gebouwen.Aan het eind van de 16de- en in de eerste helft van de 17de-eeuw werd de bebouwing in het middeleeuwse stadsdeel sterk verdicht. Door overbevolking, verschuivingen in de sociale samenstelling van de bevolking en functieverandering van huizen en grachten, werden erven en binnenplaatsen volgebouwd met achtersteegjes; de zgn. poorten. De daaraan gelegen arbeiderswoningen waren zeer klein en vaak van slechte kwaliteit. Om te kunnen voorzien in het steeds nijpender gebrek aan ruimte werd de stad in de eerste helft van de 17de eeuw in een aantal uitleggen fors uitgebreid. Voor een deel zijn dit voor de hand liggende opvullingen van relatief kleine pe … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97722427/1675-wandkaart-leiden-christian-hagen-1675

Browse more rare books from the year 1675