Recently found by viaLibri....
2016-02-29 23:49:11
Brochmand, Casparus Erasmus:
Sabbati Sanctificatio, Det er: Gudelig Betenckning oc kort For klaring offuer alle Evangelier oc Epistler, som paa Søndage oc alle hellige Dage, udi Guds Meenighed det gandske Aar igiennem pleyer at fremsættis oc forhandlis, Guds Børn til Gudelig Øvelse forfatted. I-II.
København 1655. Ekstra kobberstukket tittelbl. (16) + 800 + (2) + (4) + 659 + (1) s. Samt. helskinnbd. med seks opphøyde bind. Rik ryggdekor i gull. Dekor i blindpreg på for- og bakdekkel (Speilbind). 2 spenner (hvorav 1 defekt). Ekstra kobberstukket tittelbl. og tittelbl fagmessig oppklebet. Noen få sider svakt skjoldet i ytre marg. Ex libris på forsats
Bookseller: Ruuds Antikvariat
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97708683/1655-brochmand-casparus-erasmus-sabbati-sanctificatio-det-er-gudelig-betenckning

Browse more rare books from the year 1655