Recently found by viaLibri....
2015-11-21 17:09:50
BIJBEL
Biblia, dat is de Gantsche Heylig Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde nederlanden, ende volgens t' besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dorddrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onze Nederlantsche getrouwelick overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen in den jare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte verandereingen, mitsg
Amsterdam, J. Brandt en Zoon, en te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen (De Nederlandsche Bijbel-Compagnie) 1878 - 420, 132, 136 folia., (4) 107, 34 (1) p. Origineel Leer met ribben, goud op snede, zilveren hoeken en slot, boekblok geciseleerd, 8° (met rijk bewerkte -grote- hoeken en slot)
Bookseller: Antiquariaat de Roo
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97671562/1878-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-heylig

Browse more rare books from the year 1878