Recently found by viaLibri....
2015-07-29 18:54:06
SCHOUTEN, WOUTER [1638-1704]:
Oost-Indische Voyagie;
. Vervattende veel voorname voorvallen en ongemeene vreemde Geschiedenissen/ bloedige Zee- en Landt-gevechten tegen de Portugeesen en Makassaren; Belegering/ Bestorming/ en Verovering van veel voorname Steden en Kasteelen. Mitsgaders Een curieuse Beschrijving der voornaemste Landen, Eylanden, Koninckrijcken en Steden in Oost-Indien; haer Wetten, Zeden, Godtsdiensten, Costuymen, Drachten, Dieren, Vruchten en Planten: Als oock Sijn seer gevaerlijcke Wederom-Keyse naer't Vaderlandt/ daer in een bysondere harde ontmoetinge met d'Engelsche Oorloghs-Vloot/ soo in in Bergen Noorwegen/ als in de Nord-Zee. Verciert met seer konstige Koopere Platen, soo van de voornaemste Steden, als andere aenmerckelijcke saken; door den Schrijver in Indien self geteeckent. 2 parts. Amsterdam: By Jacob Meurs en Johannes van Someren 1676. With copperengraved and bookprinted titlepage, copperengraved portrait and 48 copperengraved plates, 4 halfpage, 22 fullpage and 22 folded. [10] + 328; 253 + [23] pp. Bound in contemporary full leather. Portrait weakly stained in lower corner. * With nice prospect from Bergen..
Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97636118/1676-schouten-wouter-1638-1704-oost-indische-voyagie

Browse more rare books from the year 1676