Recently found by viaLibri....
2015-01-01 11:32:00
Bor, Pieter Christiaensz.
Vervolgh der Nederlandsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijke oneenicheyden. Beginnende mette aencomste van Don Ioan van Oostenrijck, inden Jaere 1576, tot de droevighe Doodt enden begraeffenis des Doorluchtighen Princes Willem, Prince van Orangien, &c.
Amsterdam, Michiel Colijn 1621-1634. 4 delen in 5 banden, Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (4 van de 5 delen, waarin het 10e tot en met het 37e boek, beslaande de jaren 1576-1600, dl.1 ontbreekt, zonder de gravures, maar wel met de volledige tekst. Met 4 titelprenten en een titelpagina in het 2e stuk van het 3e deel. dl.2 op de kneep gerepareerd met tape. Pieter Christiaensz Bor 1559 - 1635, was een Nederlands historicus en vanaf 1578 notaris in Haarlem. Bor werkte bijna zijn gehele leven aan de geschiedschrijving van de opstand tegen Spanje, en publiceerde in totaal 37 delen.).
Bookseller: Antiquariaat De Roo
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97564517/1621-bor-pieter-christiaensz-vervolgh-der-nederlandsche-oorloghen-beroerten-ende

Browse more rare books from the year 1621