Recently found by viaLibri....
2013-01-01 21:47:52
GLAD, Rasmus.
C.
Erasmi Michaelii Laeti, Margareticorum: Hoc est, de conflictu gotthico: in quo Margaretae Danorum reginæ auspicijs, Albertus Megapolensis Sueciæ rex ceptus regnoq; exutus est: Libri decem. Ad serenissimam atq; illustrissimam Elizabetham, Angliæ, Franciæ et hyberniæ virginem reginam. Frankfurt, Georgium Corvinum [Georg Rabe], impensis Sigismundi Feyerabend, 1573. 4:o. (18),+ (2, blanka),+ 281,+ (1) s. Sista sidan med utgivaren Feyerabends vapen i träsnitt och med Glads dito på titelsidans baksida. Titelbladet med bortklippt namnteckning i nederkant, något lagerfläckig, mest i början och mot slutet. Välbevarat något senare pergamentband, ryggen med handtextad titel, blå stänksnitt. Ur Johan Henrik Schröders bibliotek, med hans exlibris och ur Ericsbergs bibliotek. Bibl. danica sp. 41f. Thesaurus 295. Warmholtz 2714. Carlander III, 368ff. Första upplagan av Rasmus Glads stora diktverk om drottning Margareta I:s historia, lämpligt nog dedicerat till den engelska drottningen Elisabeth I. Erasmus Glad eller Cimbrius Erasmus Michaëlis Laetus (1526-82) var humanist och professor i teologi, men befann sig huvudskligen på resande fot runt om i Europa, där han skrev en mängd verk på vers; om sjöväsen, dedicerat till den venetianska republiken och dess doge, Moraliska samtal mellan växter och djur och även en allmän dansk historia (Res danica), dedicerad till danske kungen Kristian III. Det växte dock fram ett missnöje med hans långa utlandsvistelser och att han därvid misskötte sitt uppdrag som professor. Han avskedades 1574, men njöt fortfarande kunglig gunst och fick istället en går … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Centralantikvariatet
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97191518/1573-glad-rasmus-c

Browse more rare books from the year 1573