Recently found by viaLibri....
2016-10-04 12:47:36
Werst, Jan
Een schoon wtlegginge des eersten Psalm vanden Souter van Dauidt, tot nut, hulp ende troost van allen eendrachtighen en goethertige Christen menschen, die alle Euangelische en Bybelsche boecken niet en hebben oft gelden connen, gesocht wt den gront der Godlijcker schriftueren met ongespaerden aerbeyt, gheuonden ende byghebracht door den geleerden M. Jan Werst, inden Lande van Dalem.
Antwerpen, Jan van Ghelen 1583 - (174) p. Opnieuw gebonden Leer met stempels, 8° (De hoeken van de eerste 4 pagina's zijn verstevigd, mist 1 pagina van katern E. Zeldzame tweede uitgave van dit vroege commentaar op Psalm 1 door Jan Werst. Geïllustreerd met een gegraveerde omlijsting om de titel, een fraaie houtgravure van David en een groot drukkersimpressum.)
Bookseller: Antiquariaat de Roo
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/8979801/1583-werst-jan-een-schoon-wtlegginge-des-eersten-psalm

Browse more rare books from the year 1583