Recently found by viaLibri....
2018-02-24 09:43:27
GEETE, ROBERT.
Fornsvensk bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet, samt därtill hörande litterära hjälpmedel.
Sthlm, 1903. XII,433 s. + GEETE, ROBERT. Fornsvensk bibliografi. Supplement. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1901-1917 samt därtill hörande litterära hjälpmedel. Jämte bihang: Kalendarium Svecicum. Sthlm, 1919. XII,323 s. + COLLIJN, ISAK. Fornsvensk bibliografi Supplement II. Förteckning över Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1918-1944 samt därtill hörande litterära hjälpmedel. Uppsala, 1945-48. (2),VIII,120 + (4),121-297 + (4),299-433 s. Två ngt nötta hklbd med bruna titeletiketter och stänkta snitt (Lindström & Wahlberg, Uppsala). Några små repor på det andra bandets titeletikett. Liten lagning i nedre marginalen på de två avslutande sidorna i del I. Ur Sune Lindqvists bibliotek. Samlingar utgifna af Svenska fornskrift-sällskapet häft. 124 och 155 respektive 192, 196 och 199. "Svenskt biografiskt lexikon" skriver: "En av G:s viktigaste prestationer som vetenskapsman och medeltidsforskare är hans noggranna »Fornsvensk bibliografi» (1903), följd av Supplement för åren 1901-17 (1919). Genom dessa översikter har G givit forskningen en av dess viktigaste nycklar på området".
Bookseller: Mats Rehnström [SE]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/89434208/1903-geete-robert-fornsvensk-bibliografi-forteckning-ofver-sveriges-medeltida

Browse more rare books from the year 1903