Recently found by viaLibri....
2017-04-22 20:22:32
Willemzen, Jacobus
Tweede Deel der Gezangen van de Gangen Gods, In zijn Heiligdom des Nieuwen Verbonds: Dat is, Eenige Aanmerkingen van eenige byzondere Daden Gods, ontrent zyn Kerke: van Christus eerste tot zyn tweede Komste ten Oordeel. In welke zy aanmerken, eerst den Morgenstond des Euangeliums, ten tweeden den Dag des Euangeliums. Ontworpen in verscheide Digtmaten. Den tweeden Druk, door den Autheur nu zelfs Oversien en Vermeerdert.
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/852021/1644-willemzen-jacobus-tweede-deel-der-gezangen-van-de

Browse more rare books from the year 1644