Recently found by viaLibri....
2017-10-16 12:20:04
Luther, Martin
De Uitgelezene Kleine Schriften van Doct. Martinus Lutherus, Uit zyne Groote Werken by een getrokken, en met eene algemene Voorreden over den Zege van Luthers Schriften verrykt, door den Heer Johann Jacob Rambach. Uit het Hoogduitsch in zuiver Nederduitsch overgebracht.
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/712714/1741-luther-martin-de-uitgelezene-kleine-schriften-van-doct

Browse more rare books from the year 1741