Recently found by viaLibri....
2017-07-09 17:15:10
ANDREAE, OLAUS.
Förklarning öffuer s. Johannis apostoli, evangelistæ och theologi, uppenbarelse. Författat/ beskriffuen och på tryck uthgången.
Uppsala, E. Matzson, 1621. 4:o. (550) s. Titelsidan tryckt i rött och svart samt inom typografiskt ramverk. Fint stänkdekorerat skinnbd från 1800-talets andra hälft med upphöjda bind, mycket rikt guldornerad rygg och ljusbrun titeletikett i saffian. Bandet delvis ngt blekt och pärmarna lite bågnade. Enstaka småfläckar. Delvis dålig tryckkvalitet med svagare partier, alltför svarta dito samt i vissa ark tunnare papper där trycket lyser igenom. Inledningsvis med spridda missfärgningar. Skada i nedre marginalen på blad (d)1-2. Maskhål i blad A2-C2, delvis med textförlust. Blad Yy3 lite knöligt inbundet. Gammalt blyertsklotter i marginalerna på de sista bladen. Titelbladet med Carl Erichssons (?) namnteckning daterad den 19 juli 1653 och en kladdigt överstruken äldre namnteckning och likaledes överstrukna anteckningar i nedre marginalen. Från Gustaf Holdo Stråle och Ericsberg. Sista bladet saknas! Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 18. Enligt titelbladet tryckt "medh Johannis Thiles bekostnat". Med ett företal daterat i Bollnäs den 7 december 1617 och en tryckt dedikation till Gävle stads kyrkoherde, komministrar, skol- och borgmästare samt en hyllningsdikt av Suenone Jonæ westrogothus. I företalet liknas en människas villkor i denna världen med tragedier och komedier, "ty lijka som comædier och tragædier spelas och förhandlas til lika och samma sätt, orsaak och uthgång, oanseedt thet icke samma personer äre". Guds församlings tid här på jorden är en tragedi fylld av vedermödor medan de ogudaktigas tillvaro är en komedi, de sistnämnda "gåår altijdh wäl i thenna werldenne, … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Mats Rehnström [SE]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/645835/1621-andreae-olaus-forklarning-offuer-s-johannis-apostoli-evangelistae

Browse more rare books from the year 1621