Recently found by viaLibri....
2017-05-07 11:43:21
WACHTMEISTER, HANS & ROSENFELDT, WERNER von & SIÖSTIERNA, OTTO.
Brev till Collegium medicum undertecknat och daterat Karlskrona den 24 februari 1706.
28x20 cm. (2) s. Kontrasignerat av Nils Kanterhielm. Har varit vikt. Defekt i marginalen med mindre textförlust på s. (2). Ur autografsamlingen på Segersjö. Amiralitetskollegium begär att en extra ordinarie läkare ska utses för den eskader som detta år ska bevaka de finska och estländska kusterna. Hans Wachtmeister (1641-1714) var amiralgeneral, generalguvernör i Kalmar län och en av grundläggarna av Karlskrona stad. Werner von Rosenfeldt (1639-1710) var amiral och författare. Otto Siöstierna (1653-1709) var amiral.
Bookseller: Mats Rehnström [SE]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/64565962/1641-wachtmeister-hans-rosenfeldt-werner-von-siostierna-brev-till-collegium-medicum-undertecknat-och

Browse more rare books from the year 1641