Recently found by viaLibri....
2017-04-27 16:41:20
Schotanus, Christianus
De Geschiedenissen Kerkckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West. Beginnende van d'eerste Geheuchenis ende vol-trocken tot op het Iaar na Christi Geboorte MDLXXXIII. Te samen ende in ordre gebracht met groote neersticheyt inde Nederlandsche Tale. WAARBIJ: Tablinum dat is: Brieven ende Documenten, dienende tot de Friesche Historie.
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/617748/1658-schotanus-christianus-de-geschiedenissen-kerkckelyck-ende-wereldtlyck-van

Browse more rare books from the year 1658