Recently found by viaLibri....
2009-03-24 22:03:37
(THORILD, THOMAS)
En critik öfver critiker med utkast til en lagstiftning i snillets verld. I-III.
Sthlm, Kongl. tryckeriet respektive A. Zetterberg respektive J. A. Carlbohm, 1791. 8:o. 44 + 54,(2 blanka) + 68 s. + (THORILD, THOMAS) Svar på luntan emot lag och rätt i vitterheten: eller abc i vett och heder. Sthlm, A. Zetterberg, 1792. 8:o. 32 s. + (THORILD, THOMAS) Det enda nödvändiga för et rikes financer, eller principen i det stora ämne, hvaröfver man nu tvistar, satt i den klaraste dag, genom Englands öde. Sthlm, A. Zetterberg, 1792. 8:o. 32 s. + (THORILD, THOMAS) Uplysning om handelns sanna frihet, om vigten af principer uti alt, och om publikens höga rätt at döma. Sthlm, A. Zetterberg, 1792. 8:o. 32 s. Nära samtida ngt nött marmorerat pappbd med röd titel- respektive blå titeletikett i glättad papp. Pärmpappret bortskavt överst på ryggen och titeletiketten lite skadad. Gula snitt. Bra samlingsband med J. A. Almquists och Carl Olov Sommars exlibris. "En critik öfver critiker" utgavs "på autors förlag". Efter Leopolds angrepp på "Critik öfver critiker", Thorilds estetiska huvudarbete, bemötte Thorild Leopold i tryck med "Svar på luntan emot lag och rätt i vitterheten", vilken utkom den 17 mars 1792. Dagen innan hade Gustav III skjutits och den litterära fejden avstannade. De två avslutande arbetena är inlägg i den politiska och ekonomiska debatt som följde efter kriget mot Ryssland. Thorild anslöt sig till oppositionen mot enväldet och passade samtidigt på att kritisera den franska smaken. Han bemöttes snart av den kungatrogne Leopold i dennes "Den nya lagstiftningen" (1792).
Bookseller: Mats Rehnström [SE]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/51455755/1791-thorild-thomas-en-critik-ofver-critiker-med-utkast

Browse more rare books from the year 1791