Recently found by viaLibri....
2017-05-09 16:13:47
ESTVELDT, NICOLAUS VAN.
Chronycke ende Gheslacht-boom van den Seraphycken Vader S. Franciscus, behelsende Syne gevoor-seyde Komste ter werelt, syn Gheboorte, Leven, Doodt, ende Mirakelen, insghelycxde levens..van syne XII eerste Mede-ghesellen, ende LXXII Discipelen..
Brussel., Jan Mommaerty., 1656. 33 x 23 cms, gegraveerd titelblad, (28), 750 bladzijden + tafel oft register ( 38 ) bladzijden. laatste blad van het register ontbreekt. Lederen band uit de tijd, met sleet aan de hoeken. Rug met veel sleet, gedeeltelijk ontbrekend, waardoor de touwen goed zichtbaar zijn. Op eerste schutbladen in handschrift; Susanna Hermans 1689. Aan keerzijde oude stempel; Conv. F.F. Min. Lovanii. Op binnenkant van voorplat in manuscript; desen boek hoort toe suster agnes de granosy soo lanck als goodt en soo oversten belieft..... KEYWORDS: church history. devotio Saints.
Bookseller: De Rijzende Zon [Netherlands]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/448883/1656-estveldt-nicolaus-van-chronycke-ende-gheslacht-boom-van-den

Browse more rare books from the year 1656