Recently found by viaLibri....
2019-03-03 12:56:26
[Stormningen av Köpenhamn.]
Nieuwe ende paerfeckte caert vade fortificati ende staedt Coppenhaven ende het stormen des Sweeden op de selven geschiedt den 19. en 20. en 21 februwari des Nachts Anno 1659. [=Kartusch.] Plansch graverad av Hugo Allerdt.
Utan ort, (1659?). Folio. 43x48 cm. Skuren vid ramen och uppfodrad på papper. Fuktrand och med smårevor. Lagad reva i mitten. Ur Ericsbergs bibliotek. Snoilsky s. 149, nr. 2. Vy över Köpenhamn och Själland i fågelperspektiv. I förgrunden, framför Kristianshamn, syns kortspelande soldater samt kvinnor och barn. Vid sidan syns Öresund med fartyg och uppe i kanten till höger syns Skåne. Ett separat tryckt textblad med rubriken "Triomf van Koppenhagen onder Frederick de derde", som innehåller en lista på de svenska förlusterna och en dikt av J. van den Vondel saknas. Den 11 februari 1659 satte den stora svenska stormningen av Köpenhamn igång efter långvarig belägring. Den misslyckades, delvis på grund av den tillit svenskarna satte till den rekognosering av Köpenhamns försvar som Erik Dahlberg gjort ett halvår tidigare. Han hade där grundligt missbedömt styrkan i försvarsverken, framförallt vid Slottsholmen, där det svenska huvudanfallet sattes in.
Bookseller: Centralantikvariatet [Sweden]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/44434682/1659-stormningen-av-kopenhamn-nieuwe-ende-paerfeckte-caert-vade-fortificati

Browse more rare books from the year 1659