Recently found by viaLibri....
2021-01-08 10:42:06
Spilman-- Hendrik
Belegering van Haarlem - Hendrik Spilman, 1747.
BELEGERING VAN HAARLEM?Afbeelding van de Belegering der stad Haerlem door don Frederico de Toledo, zoon van den Hertog van Alva in de jaare 1572 en 1573, te zien aan de noordzyde der stad, van het Huys ter Kleef (zynde het hooft quartier) over het Leprooshuys op de Halve Maan, agter de Bres, in de stads muuren, en de schansen der Spanjaarden, in die tijd naar het leven getekent (...)."Kopergravure op 3 gemonteerde bladen vervaardigd door Hendrik Spilman in 1747 naar een tekening toegeschreven aan Thomas Thomasz, uitgegeven te Haarlem door Bernardus Kleynhens. Afm. Ca. 73 x 149 cm.Afgebeeld is een moment uit het Beleg van Haarlem door de Spanjaarden met op de voorgrond rechts het Huis ter Kleef, dat het hoofdkwartier was van de Spaanse belegeraars. Links zien we de tenten van de zgn. ?soetelaars? (marketentsters) en het Regulierenklooster. Op de achtergrond de stad Haarlem met de belangrijkste hogere bebouwing. Het hoogste punt is de Grote of Sint-Bavokerk, rechts van het midden. We kijken naar het zuiden.Het Beleg van Haarlem begon 3 december 1572 met een brief van stadhouder Bossu en Fadrique ?lvarez de Toledo (beter bekend als Don Frederik), zoon van de gevreesde hertog van Alva, aan de bevolking van Haarlem met het verzoek zich over te geven. Op de weigering volgde een ruim zeven maanden durende belegering die eindigde op 12 juli 1573 toen de stad zich overgaf, waarna meer dan tweeduizend soldaten en burgers werden ge?xecuteerd. Het beleg geldt als een van de meest beruchte gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog.De bres in de stadsmuur waar in de titel van de prent s … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/280543512/1572-spilman-hendrik-belegering-van-haarlem-hendrik-spilman-1747

Browse more rare books from the year 1572