Recently found by viaLibri....
2021-01-08 00:25:03
"Hoeven, Emanuel van der; Hooghe, Romeyn de (1645-1708)"
"Hollands aeloude vryheid, buyten het stadhouderschap, by deszelfs eerste vorm van staats-bestier, door de eedelen en steeden verdeedigd, tegen velerhande dwingelandyen; tot na de dood van Willem de Derde, koning van Groot-Brittanië. [...] Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706.".
"[NL] Coll.: 4º: *-2*4 (*3 als A3) A-O4 P6 (-P5) Q-T4 V2, 2A-3F4, 3A-Y4, gepag.: [16] 156, 413 [3], 153 [23] pp. Met een gegraveerde titelpagina, een kopvignet boven de opdracht aan Wilhem de la Palma en 6 uitslaande platen (30 x 18 cm), alle door Romeyn de Hooghe. Ex.: Leer, geribde rug met titelschild, platten gemarmerd, hoeken beschadigd, verder goed exemplaar. Bibl. verw.: Haitsma Mulier/Van der Lem 232b; Landwehr 102; Lit.: NNBW VIII, 786; Te Winkel IV, p.450. Van der Hoeven, geboren omstreeks 1660 in Amsterdam, heeft daar waarschijnlijk gewerkt als koopman; hij trad - zo blijkt uit de titelpagina - ook op als vertegenwoordiger van de hertog van Saksen. Eén jaar voor 'Hollands aeloude vryheid' had Ten Hoorn een ander omvangrijk historisch werk van hem uitgegeven, 'Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt', waarvoor Romeyn de Hooghe ook de titelpagina had geleverd. Wilhem de la Palma, aan wie het werk is opgedragen, was van 1702 tot 1705 directeur-generaal van de West-Indische Compagnie op de Goudkust, waar hij het hoog gezag by zulke Volkeren voerd, die in tegenstelling van ons, de volkomene voorbeelden van de slaverny zijn, schrijft Van der Hoeven onbekommerd in de opdracht, waarmee hij ongetwijfeld de algemene opinie verwoordde. Ook het toneel had zijn belangstelling: hij was lid van het toneelgenootschap 'In magnis voluisse sat est' en heeft een zestal toneelstukken geschreven, deels oorspronkelijk, deels bewerkt naar het Frans. Hij moet in of na 1727 zijn overleden, want zijn laatste stuk, de klucht 'De drie Hamburger … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Antiquariaat Arine van der Steur [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/280461878/1660-hoeven-emanuel-van-der-hooghe-romeyn-hollands-aeloude-vryheid-buyten-het-stadhouderschap

Browse more rare books from the year 1660